Nieuwsbrief april 2018

PMSE-nieuwsbrief april 2018

Reacties of vragen? info@pmse.nl

INHOUD
· Duplex center gap voor PMSE in 738-753 MHz
· Overstap naar digitale draadloze microfoons niet nodig
· PMSE heeft zitting in Taskforce Ministerie
· PMSE organiseert internationale bijeenkomst op IBC 2018
· Proef met 5G rond Johan Cruijff Arena
DUPLEX CENTER GAP VOOR PMSE IN 738-753 MHz
Vanaf 1 januari 2020 komt een duplex center gap in de frequenties 738-753 MHz beschikbaar voor PMSE-audiogebruik, zo heeft het Agentschap Telecom onlangs bekend gemaakt. Dat is op zich goed nieuws. Maar we kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: afgezien van dat stukje van 15 MHz verdwijnt vanaf 2020 de 700 MHz band voor PMSE-gebruik. Deze band wordt dan ingezet voor mobiele breedband. Meer info op: https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/microfoons—draadloos-gebruik-en-frequenties/

Overzicht van frequenties in de UHF-band waarin draadloze microfoons zijn toegestaan:

Tot 1 januari 2020 Vanaf 1 januari 2020
470-556 MHz 470-556 MHz
558-564 MHz 558-564 MHz
566-572 MHz 566-572 MHz
574-580 MHz 574-580 MHz
582-588 MHz 582-588 MHz
590-596 MHz 590-596 MHz
598-604 MHz 598-604 MHz
614-791 MHz 614-694 MHz
738-753 MHz
823-832 MHz 823-832 MHz
OVERSTAP NAAR DIGITALE DRAADLOZE MICROFOONS NIET NODIG
Er is geen dwingende reden om massaal op digitale draadloze microfoons over te gaan, zo is de belangrijkste uitkomst van een onderzoek naar de (on)mogelijkheden van digitalisering van draadloze microfoons dat Stratix in opdracht van het Agentschap Telecom in 2017 heeft uitgevoerd. In een steeds drukker wordend frequentiespectrum kan vooral intermodulatie een flink probleem zijn. Men zag het vooraf als een voordeel dat digitale draadloze microfoons zijn uitgerust met kwalitatief goede isolators en circulators, die dat effectief voorkomen. In het high-end-segment zijn analoge microfoons echter ook voorzien van goede isolators en circulators. Dan vervalt dat voordeel en blijken de onderlinge verschillen tussen de apparaten verder helemaal niet zo groot.
Stratix onderzocht verder welke typen PMSE-toepassingen in de UHF-band gedigitaliseerd zouden kunnen worden en welke niet. Het antwoord is dat alleen microfoons gedigitaliseerd kunnen worden, vanwege de eis van 5ms roundtrip latency die geldt in de PMSE-keten. Digitale in ear monitoring lukt niet omdat er dan onder andere in de mixing 2-3 ms latency bij komt.

Een andere kwestie die het onderzoeksbureau in kaart bracht is hoeveel spectrum bespaard kan worden door digitalisering bij grote evenementen. In principe kunnen tussen de 16 en 23 microfoons en IEM’s in 8MHz gepland worden. Dit is meer dan de oude vuistregel van 10-15. Dat komt omdat grotere evenementen al high-end apparatuur en een goede spectrumplanner hebben. Op zich is er voldoende spectrum, mits er een goede planning tegenover staat, stelt Stratix. De grootste winst zit wat hen betreft in meer antennes en antennediversiteit met gebruikmaking van de MiMo-techniek. Ook overstappen van een kanaalbreedte van 200kHz naar wideband kan zorgen voor een nauwkeuriger plaatsbepaling waardoor een efficiënter spectrumgebruik ontstaat.
Meer info op: https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/onderzoek-en-ontwikkelingen
PMSE HEEFT ZITTING IN TASKFORCE MINISTERIE
In het kader van de frequentieproblematiek werkt niet alleen het Agentschap Telecom samen met de PMSE. Ook het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zoekt nadrukkelijk toenadering. We worden als samenwerkingspartner genoemd in kamerstukken. Zo berichtte de staatssecretaris van dat ministerie in een kamerbrief van december j.l. dat zij een Taskforce heeft opgericht waarin naast de radiopartijen plek is voor de PMSE-sector. “Alleen op deze wijze kan tot een breed gedragen voorstel worden gekomen”, aldus de staatssecretaris. Deze Taskforce buigt zich over een alternatieve indeling van het spectrum voor digitale radio. Op Europees niveau is onze belangenvereniging onlangs door de Radio Spectrum Policy Group (RSPG) geconsulteerd over de toekomstige behoefte aan en het gebruik van het spectrum. Stug volhouden loont!
PMSE ORGANISEERT INTERNATIONALE BIJEENKOMST OP IBC 2018
PMSE Nederland organiseert op de IBC 2018 een internationale bijeenkomst om de lobby verder uit te breiden. Tijdens de IBC willen we werken aan versterking van ons internationale netwerk. Het is belangrijk dat de PMSE-zaak hoog op alle internationale agenda’s komt en niet alleen op de Nederlandse of die van een handvol andere landen. Wij hebben gemerkt dat jezelf verenigen en druk maken zin heeft: we krijgen steeds meer de gelegenheid om mee te praten en met voorstellen te komen.
Nadere berichten hierover volgen. De IBC 2018 is van 13 t/m 18 september in de RAI Amsterdam.
PROEF MET 5G ROND JOHAN CRUIJFF ARENA
Er komt een proef met 5G-internet rondom de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. KPN, Nokia en de Arena hebben toestemming gekregen voor een lokaal 5G-netwerk dat dit jaar actief moet worden. Met 5G kunnen gebruikers van smartphones dan bijvoorbeeld in het stadion live meekijken met herhalingen van de wedstrijd. Daarnaast kunnen met 5G allerlei diensten op het gebied van veiligheid en crowdmanagement draadloos worden uitgerold. De frequentie die internationaal voor 5G is afgesproken, is in Nederland op zijn vroegst pas in 2023 beschikbaar, en mogelijk zelfs pas in 2026. Dit is omdat deze 3,5 GHz band vooralsnog wordt gebruikt door Defensie.
WORD LID VAN DE PMSE!
De PMSE heeft de afgelopen jaren door overleg, lobby en publiciteit dingen voor elkaar gekregen die anders nooit gelukt zouden zijn. Dit blijft ook nu hard nodig! De PMSE legt bij de overheid alleen gewicht in de schaal dankzij de leden! Daarom is het belangrijk dat u lid van onze vereniging bent. Nog geen lid? Meld u dan nu aan! Kijk voor meer informatie bij https://pmse.nl/lidmaatschap/ .