Nieuwsbrief oktober 2019

INHOUD

• Nieuwe versie marsroute PMSE-audio
• Nieuwe versie marsroute PMSE-video
• Stand van zaken 700 MHz band
• LSA-boekingssysteem 2300 – 2400 MHz
• World Radio Conference najaar 2019
• Word lid van de PMSE!
• Privacybeleid PMSE

NIEUWE VERSIE MARSROUTE PMSE-AUDIO

Gelukkig zijn er geen nieuwe beperkingen in het PMSE-gebruik te melden. Iedereen zal intussen op de hoogte zijn van het feit dat de 700 MHz band per 1 januari 2020 niet meer beschikbaar is voor PMSE-gebruik. Om die reden zetten we alles wat nu beschikbaar is, binnenkort beschikbaar komt of nog in onderzoek is op een rij. Naast wat er in de omroepband IV/V van 470-694 MHz voor PMSE-audiogebruik beschikbaar blijft, gaat het om de volgende frequenties:

36,6-38,8 MHz – Delen van deze band zijn voor draadloze microfoons met een maximaal vermogen van 10 mW e.r.p..

195-202 MHz – Deze band betreft kanaal 8 in omroepband III (174-230 MHz).

738-753 MHz – Vanaf 1 januari 2020 komt de duplex gap in deze frequenties beschikbaar voor PMSE-audiogebruik.

823-832 MHz – Het grootste deel van de 800 MHz duplex gap is al sinds 1 maart 2015 in de hele EU beschikbaar.

863-865 MHz – Deze band kan vergunningsvrij worden gebruikt voor o.a. laagvermogen draadloze audioverbindingen.

960-1164 MHz – Dit blijft primair een luchtvaartband. Eventueel PMSE-gebruik is nog steeds onduidelijk.

1350-1400 MHz – Met Defensie is overeengekomen dat gebruik voor zowel indoor als outdoor onder vergunning en coördinatie in heel Nederland mogelijk is tot op een afstand van 2 km. van een Defensieterrein.

1518-1525 MHz – Met Defensie is overeengekomen dat gebruik voor alleen indoor onder vergunning en coördinatie in heel Nederland mogelijk is tot op een afstand van 2 km. van een Defensieterrein.

1785-1805 MHz – sinds 1 maart 2015 is de duplex gap in deze band in de hele EU beschikbaar.

2400-2483,5 MHz – voor digitale draadloze microfoons met algemene toepassing en maximaal vermogen van 10 mW..

NIEUWE VERSIE MARSROUTE PMSE-VIDEO

Ook de stand van zaken op het gebied van PMSE-video is geactualiseerd. Hier valt te melden dat er door de medewerking van Defensie diverse frequenties voor PMSE-video beschikbaar blijven en wellicht in de toekomst aan het LSA-systeem kunnen worden toegevoegd.

2010-2025 MHz- Deze band is sinds 2016 Europees geharmoniseerd en primair beschikbaar voor PMSE-video.

2025-2070 MHz (niet conform NFP) – Defensieband. Medegebruik met PMSE-video is conform NFP niet mogelijk. De band wordt in de praktijk echter regelmatig gedeeld met PMSE-video.

2070-2110 MHz – Defensieband. Medegebruik door PMSE-video is de komende jaren beperkt mogelijk.

2245-2300 MHz – Defensieband. Medegebruik door PMSE-video is de komende jaren beperkt mogelijk.

2300-2400 MHz – PMSE is primaire gebruiker naast Defensie en Veiligheid en Justitie. Medegebruik blijft de komende jaren mogelijk met gebruikmaking van het LSA-systeem.

3410-3800 MHz – Defensieband. PMSE-video op NIB-basis is mogelijk. De bestemming van deze banden wordt in 2022 en 2026 gewijzigd i.v.m. 5G.

4400-5000 MHz – band voor Defensie, publieke taken en radioastronomie. Er is beperkt PMSE-videogebruik mogelijk. De band lijkt een geschikte kandidaat voor het LSA-systeem. Het gedeelte tussen 4800 en 5000 MHz voor radioastronomie wordt zoveel mogelijk ontzien.

5725-5850 MHz- Defensieband. Defensie heeft geen problemen met medegebruik in de komende jaren. De band lijkt een geschikte kandidaat voor het LSA-systeem.

7140-7250 MHz – Gebruik in dit deel van de 7 GHz band is mogelijk. De band wordt primair gebruikt voor vaste verbindingen.

STAND VAN ZAKEN UITROL 700 MHZ

Hoewel de 5G-veiling waarschijnlijk pas in het 2e kwartaal van 2020 plaats heeft, mogen we vanaf 1 januari 2020 de 700 MHz band niet meer gebruiken. De invoering van DAB+ door KPN duurde tot 22 oktober 2019. Dit heeft allerlei kanaalveranderingen en daarmee uitval tot gevolg. De applicatie microfoonbanden wordt na iedere uitgevoerde frequentiewijziging vrijwel direct geactualiseerd. Om voor de frequentiecoördinatie van draadloze microfoons te kunnen anticiperen op de wijzigingen is de planning van KPN/Digitenne beschikbaar op de webpagina ‘Planning wijzigingen kanaalindeling Digitenne’. Voor de PMSE-gebruikers in de grensgebieden is het van belang te weten dat Duitsland in de vrijkomende ruimte naast de DVB-T2 zenders al is gestart met de uitrol van mobiele netwerken in de 700 MHz band. België loopt gelijk op met Nederland.

LSA-BOEKINGSSYSTEEM 2300-2400 MHZ

Na de pilot van 2017 is het LSA-boekingssysteem voor mobiele videoverbindingen in het frequentiegebied 2300-2400 MHz definitief in werking getreden. PMSE-video is primaire gebruiker. Vergunninghouders worden geacht van het huidige systeem gebruik te maken. Hiervoor is een bepaling in de betreffende vergunning gewijzigd. Agentschap Telecom gaat het systeem uitbreiden met andere gebruikers in de 2300 – 2400 MHz band zoals Defensie, Justitie en Veiligheid en mobiele operators. Deze gebruikers waren in de eerste fase uitgesloten om de pilot overzichtelijk te houden. De verwachting is dat het nieuwe systeem eind 2019 zal zijn geïntegreerd in de ICT-systemen van het AT, zodat uitbreiding van het LSA-concept met andere gebruikers en toepassingen technisch mogelijk wordt.

WORLD RADIO CONFERENCE 28 OKT. – 22 NOV. 2019

Kees Kneppers, lid van het PMSE-bestuur, maakt in oktober en november deel uit van de Nederlandse delegatie die naar de World Radio Conference (WRC) gaat in Egypte. Deze delegatie is een samenwerkingsverband tussen Agentschap Telecom, Economische Zaken en onze Nederlandse PMSE-vereniging. De WRC is de plek waar alle belangrijke beslissingen over het frequentiespectrum worden genomen. Kees Kneppers focust niet alleen op de vergaderingen zelf maar vooral op de wandelgangen waarin cruciale zaken tussen partijen worden afgestemd.

Belangrijk is dat de UHF-band daar officieel niet op de agenda staat. Dit betekent dat de sector tot aan de volgende WRC in 2023 niet geplaagd zal worden met verdere afbrokkeling van PMSE-frequenties. We verwachten echter dat landen gaan proberen het onderwerp ‘verder gebruik van de UHF voor mobiel breedband’ zo snel mogelijk op de agenda te krijgen. Tijdens de WRC 2019 zal de PMSE daarom lobbyen om dat te voorkomen, net zoals de grote aanbieders van mobiele breedband dat zullen doen om in de toekomst nog meer van de UHF te claimen.