iets meer over..

Programme Making & Special Events

De leden van PMSE volgen vanuit hun uiteenlopende rollen binnen de Nederlandse professionele broadcast & entertainment-industrie al jaren de ontwikkelingen rond het frequentiebeleid voor draadloze microfoons, -intercoms, -reportagezenders en andere essentiële productiemiddelen. Zij menen nu een brandbrief te moeten versturen aan alle belanghebbenden in de Nederlandse entertainment industrie!

Wat is het probleem?

Draadloze (audio- en video-) verbindingen voor uw productie zijn afhankelijk van frequentieruimte. Helaas is frequentiespectrum schaars en niet “oprekbaar”, zodat nieuwe technieken vrijwel altijd ten koste gaan van bestaande gebruikers. Grote marktpartijen waaronder Google, Microsoft, Dell, Philips en anderen zien enorme potentie in diverse nieuwe mobiele toepassingen voor de consument, waarvoor echter wel frequentiespectrum nodig is. De huidige beschikbare frequentieruimte voor draadloze verbindingen voor productie heeft de warme belangstelling van onder meer genoemde marktgiganten om deze grootschalig voor consumententoepassingen te gaan exploiteren. De overheid gaat in basis uit van de hoogste bieder voor delen van het spectrum, waarmee bij uitblijven van initiatieven vanuit onze entertainment branche, het gebruik van draadloze microfoons, intercoms, reportagezenders, et cetera in de komende jaren mogelijk ernstig wordt beperkt, zo niet onmogelijk wordt.

Wat proberen we te bereiken?

De Nederlandse theater-, omroep, film- en special events industrie (PMSE: Program Making & Special Events) biedt in Nederland werk aan tienduizenden mensen en produceert dagelijks honderden TV programma’s, theatervoorstellingen, radio-uitzendingen en special events voor de gehele Nederlandse bevolking. De sociale en economische belangen op dit gebied worden echter niet behartigd richting overheid en dreigen daarmee stilzwijgend te vergaan! De PMSE streeft ernaar frequentieruimte van voldoende kwantiteit en kwaliteit veilig te stellen om theater-, omroep, film- en special events-producties ook in de nabije toekomst te kunnen blijven realiseren. De PMSE is van mening dat daarvoor een nieuwe, breed gedragen samenwerking van alle belanghebbenden welke zich richting overheid inzet, noodzakelijk is.

De consequenties van mislukken

Ondenkbaar! Kunnen acteurs, presentatoren, artiesten en technici weer “aan een draadje”? We moeten de overheid duidelijk maken dat musicals, tv-programma’s, sportevenementen, live concerten niet meer, of slechts ingrijpend aangepast kunnen worden uitgevoerd met alle sociale, culturele en economische gevolgen van dien, mochten we onvoldoende frequentieruimte overhouden. We moeten duidelijk maken dat het benodigde spectrum in dit geval niet zondermeer aan de hoogste bieder kan of mag worden toegewezen. Dit probleem gaat niet worden opgelost met nieuwe technieken zoals digitale draadloze microfoons, de voorgestelde verhuizing naar geheel andere frequentiebanden of op andere wijze “door uw leverancier”!

Waarom moet u dit initiatief actief steunen?

Als de voorgenomen plannen ongewijzigd doorgang vinden, zullen u, uw klanten, hun klanten en uiteindelijk het publiek hier de gevolgen van ondervinden. U heeft uw mogelijkheden en relaties om aan dit initiatief een bijdrage te leveren, op welke wijze dan ook. Maak tenminste uw steun bekend, maar bedenk ook welke daadwerkelijke bijdrage u kunt leveren aan een gecoördineerd initiatief om dit onder de aandacht te brengen en een succesvolle lobby op te bouwen.

En nu ?

In onder andere Engeland (BEIRG) en Amerika (MIC) hebben tv- en theaterproducten, fabrikanten, facilitaire bedrijven en anderen de handen reeds ineengeslagen en zijn de eerste resultaten al bereikt. BEIRG wist onder meer met de steun van BCC tot Andrew Lloyd Webber te bereiken dat in de veiling van frequentiespectrum de belangen van PMSE met naam en toenaam door de regering zijn vastgelegd en niet als bij voorbaat kansloze groep mee hoefde te bieden.

Doelstellingen

 

01. Erkenning

Erkenning van het grote maatschappelijke belang dat gemoeid is met frequentieruimte voor draadloze av-verbindingen.

 

 

02. Vertraging

Zo laat mogelijke invoering van de huidige plannen.

 

 

03. Ruimte

Toewijzing van realistische en deels exclusieve ruimte aan draadloze verbindingen voor entertainmentdoeleinden.

 

Block 1

 

04. Compensatie

Financiële compensatie voor apparatuur die onbruikbaar wordt.

 

 

 

Block 2

 

05. Bescherming

Bescherming tegen beperking van de frequentieruimte voor draadloze verbindingen voor entertainmentdoeleinden.

 

Block 3

 

06. Co-primaire Status

Co-primaire status voor PMSE in Nederland en dat de Nederlandse overheid zich hier internationaal sterk voor maakt.

 

Samenwerken

 

Facebook

Volg PMSE op Facebook en blijft op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Facebook

 

Lidmaatschap

Lid worden van PMSE? Download het inschrijfformulier.

Lidmaatschap

 

Twitter

Volg PMSE op Twitter voor de nieuwste updates.

Twitter

Het Bestuur

Willem Westermann

Willem Westermann

Voorzitter

(Vereniging Van EvenementenMakers VVEM)

Willem Westermann

Roland Mattijsen

Secretaris

(Audio Electronics Mattijsen)

Vincent Laroo

Vincent Laroo

Bestuurslid

(AT5)

Eric Pierens

Eric Pierens

Penningmeester

(NEP The Netherlands)

Eric Pierens

Rene Stevens

Bestuurslid

(HFPrints)

Sjoerd Wierda

Sjoerd Wierda

Bestuurslid

(Theater De Flint)

Kees Knepper

Kees Knepper

Bestuurslid

(United Broadcast Facilities)

Secretariaat

Secretariaat

Secretariaat

Lisette Jansen in de Wal