PMSE Nieuwsbrief januari 2015

Inhoud

 1. Handige app van Agentschap Telecom
 2. Stand van zaken UHF-frequenties
 3. EU harmoniseert 19 MHz plus 30 MHz
 4. Pilot met boekingssysteem voor reportagezenders en portofoons
 5. Activiteiten PMSE in 2015

 

1. Handige app van Agentschap Telecom

Op de website van Agentschap Telecom staat sinds kort een handige tool om vrije UHF-frequenties te vinden. Als je op de kaart klikt of rechtsboven een adres invult, dan verschijnen alle bruikbare frequenties op die plek. Door op het huis- of wolk-icoontje te klikken kun je zelfs onderscheid maken tussen binnenshuis en buitenshuis. Je kunt ook eerst de frequenties van je eigen apparatuur aanvinken, jouw lijstje verschijnt dan naast het kaartje met daaronder wat vrij is. Voor een setje tussen 654 en 670 MHz is bijvoorbeeld in Apeldoorn 16 MHz beschikbaar, in Amersfoort 8 MHz en in Hilversum 0 MHz. Je installeert de app op je smartphone door een snelkoppeling/favoriet als icoon op het startscherm te plaatsen, bij Android kan dat ook als “widget”. Heb je een GPS-lock, dan zie je op het kaartje meteen je eigen locatie plus de beschikbare frequenties. De app geeft inzicht in de huidige situatie in Nederland. Uitgaande van alle beschikbare UHF-frequenties tussen 470 en 832 MHZ, is in de randstad theoretisch vrijwel overal nog 200 MHz of meer aan bandbreedte beschikbaar. In Roermond en Sittard en op de waddeneilanden ligt dat eerder rond de 120 MHz. AT houdt in deze app rekening met de frequenties waarop digitale televisie opereert (in Nederland en omringende landen), maar waarschuwt dat de exacte positie van DVB-T-zenders kan afwijken van de gegevens waarover AT beschikt. Van de 800 MHz band is alleen de ruimte meegenomen die nog vrij is naast mobiel breedband internet (4G). Incidentele vergunningen worden niet in de data meegenomen.
www.agentschaptelecom.nl/microfoonbanden/ 

 

2. Zenderfrequenties, de stand van zaken

Op 25 november 2014 waren we te gast bij Omroep Flevoland voor een Themadag over zenderfrequenties, georganiseerd door de VPT in samenwerking met de PMSE. Behalve technici, distributeurs en facilitaire bedrijven waren ook Agentschap Telecom en het ministerie van Economische Zaken aanwezig. De vijftig aanwezigen kregen een overzicht van de huidige en toekomstige stand van zaken. Het verslag staat op www.pmse.nl.

 

Belangrijkste conclusies:

 • Het UHF-spectrum voor PMSE blijft ongewijzigd tot 2017.
 • Het beschikbare spectrum voor PMSE zal de komende tien jaar verder versnipperen. Frequentiemanagement en -planning worden nog veel belangrijker dan ze nu al zijn.
 • Er komt niet één technische innovatie die voor PMSE ‘alles oplost’. We moeten toe naar breedbandige, efficiënte en snel schakelende systemen. En ook goed kijken naar oplossingen buiten de UHF-band. “We moeten als sector wendbaar zijn”, zei Eric Pierens.
 • Waar mogelijk meesurfen op de technologische ontwikkeling, zoals bij Broadcast over IP.

 

3. Tijdspad UHF in Nederland:

 • Januari 2015, beschikbare frequenties
  • 470-556 MHz (kanalen 21-31)
  • 558-564 MHz (deel van kanaal 32)
  • 566-572 MHz (deel van kanaal 33)
  • 574-580 MHz (deel van kanaal 34)
  • 582-588 MHz (deel van kanaal 35)
  • 590-596 MHz (deel van kanaal 36)
  • 598-604 MHz (deel van kanaal 37)
  • 608-614 MHz (met vergunning, deel van kanaal 38)
  • 614-791 MHz (deel van kanaal 39-60)
  • 823-832 MHz (ongeveer kanaal 65)
 • Januari 2016

Officieel mag PMSE de 800 MHz-band (791 – 862 MHz) nog gebruiken tot 1 januari 2016, maar in deze band zijn de telecomproviders druk bezig om hun 4G-netwerken landelijk dekkend te maken. De kans dat dit werkt wordt steeds kleiner. Alleen de duplex center gap (823 – 832 MHz) blijft open voor PMSE, maar voor professioneel gebruik wordt dit niet geadviseerd.

 • Tussen 2017 en 2020

De 700 MHz band (694-790 MHz) vervalt voor PMSE op zijn vroegst in 2017 en op zijn laatst in 2020.

 • Tussen 2020 en 2030

De verwachting is dat op langere termijn het grootste deel van de UHF-band vrijgemaakt moet worden voor mobiel breedband internet.

 

3. Pilot met vergunningen voor wandelzenders en portofoons

Voor gebruik van reportagezenders en portofoons is in veel gevallen een vergunning nodig. Hiervoor geldt de tiendagenregel: tussen aanvraag en eerste gebruik moet tien dagen zitten. Dat kan beter, beseft men ook bij Agentschap Telecom. Men gaat dit jaar daarom een pilot uitvoeren met een boekingssysteem waarmee het verlenen van vergunningen aanzienlijk sneller zou kunnen. Dat vertelde Mark Kroon van AT tijdens de themadag op 25 november. De dagen van de tiendagenregel zijn dus wellicht geteld. De pilot gaat in eerste instantie het gebied van de 2300-2400 MHz bestrijken met de daar gebruikte draadloze cameraverbindingen. Afhankelijk van de bevindingen in 2015, kan verdere uitrol dan hopelijk in 2016 geschieden.

 

4. EU harmoniseert 19 MHz plus 30 MHz

In de Europese Unie zijn twee stukjes spectrum geharmoniseerd voor PMSE, namelijk 823 – 832 MHz en 1785 – 1805 MHz. Samen 19 MHz. Daarnaast is iedere lidstaat verplicht om 30 MHz voor PMSE vrij te maken. Elk land mag zelf bepalen welke frequenties dat zijn, dit hoeft dus niet in het UHF-gebied te liggen. Alle EU-lidstaten moeten deze regelgeving uiterlijk in maart 2015 invoeren. Professionele gebruikers zijn hier niet erg mee geholpen: de 19 MHz betreft duplex center gaps, zeer gevoelig voor storingen. De overige 30 MHz is misschien wel of misschien niet bruikbaar, en hoe dan ook sterk versnipperd.

 

5. Activiteiten PMSE in 2015

 • Presentatie door PMSE-voorzitter Willem Westermann op 15 januari voor een Nederlands en internationaal publiek tijdens Eurosonic Noorderslag.
 • Voortzetting van het overleg met AT en EZ. Begin 2015 publiceren Agentschap Telecom en EZ hun beleidsvoornemen voor de UHF-band.
 • Actieve voorbereiding van de World Radio Conference, najaar 2015 in Zwitserland. Namens PMSE neemt Kees Knepper deel aan de landelijke voorbereiding op deze conferentie. Tijdens de WRC2015 worden besluiten genomen over de toekomst van de UHF-band.