Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief april 2017

PMSE-nieuwsbrief april 2017

Reacties of vragen? info@pmse.nl

Inhoud

 • Doe mee met de LSA-pilot
 • Pearle lobbyt voor PMSE
 • Minimumeisen benodigde bandbreedtes
 • Onderzoek digitalisering draadloze microfoons
 • Nieuwe website
 • Word lid van de PMSE

DOE MEE MET DE LSA-Pilot

Aan: de leden van PMSE die zich bezighouden met draadbare camera’s in het frequentiegebied 2300-2400 MHz; en aan alle andere betrokkenen die dat ook doen.

Er loopt momenteel een proef, waarbij Agentschap Telecom een boekingssysteem heeft ingezet. De gebruikte afkorting is LSA: Licence shared access. Doel is 1/ het boekingssysteem te testen en 2/ door contact met gebruikers het systeem verder te ontwikkelen.

Nu is er wat raars aan de hand. Uit de update die wij ontvangen over dit project blijkt het aantal deelnemers en het aantal reserveringen sterk achter te blijven bij de verwachtingen.

MAAR: er zijn naar onze inschatting ongeveer 100 gebruikers. En er is naar ons idee veel meer cameragebruik met draadloze verbindingen dan uit de cijfers blijkt. Meedoen met de pilot kost geen geld en is wel heel belangrijk om te laten zien dat we het betreffende frequentiegebied (2300-2400 MHz) keihard nodig hebben. Teveel gebruikers doen dus blijkbaar niet mee. En helpen zo met het mogelijk verliezen van deze frequentieband, waar helaas ook mobiele telecomproviders grip op willen krijgen.

We zien graag dat dit verandert, doet u vanaf nu wel mee?

Wilt u meer informatie?

 • Informatie over de LSA pilot vindt u op de website van Agentschap Telecom: HIER
 • Heeft u vragen of suggesties naar aanleiding van deze update of over het gebruik van het boekingssysteem of de pilot, dan kunt u contact opnemen via de feedback optie in het boekingssysteem of via e-mail: lsapilot@agentschaptelecom.nl

 

PEARLE LOBBYT voor PMSE

Tijdens de World Radio Conference (WRC) van november 2015 is vastgelegd dat bandbreedtes ook kunnen worden toegewezen aan secundaire gebruikers voor toepassingen op het gebied van ‘broadcast en programme making’. Dat was een kleine overwinning die nu al resultaten begint op te leveren. PMSE Nederland heeft Pearle – de Europese Federatie voor podiumkunstorganisaties die alles bij elkaar 7000 theaters en podiumkunstorganisaties in alle disciplines vertegenwoordigd – de input geleverd om stevig te lobbyen voor betere afspraken over de bandbreedte van 470–790 Mhz. De situatie is nog steeds niet rooskleurig maar ziet er na deze gezamenlijke inspanningen wel beter uit dan direct na de WRC was te voorzien.

*bij de bandbreedte van 470-694 Mhz blijft de PMSE-sector tot ten minste 2030 prioriteit houden. De EU-lidstaten kunnen dit frequentiegebied voor andere doelen inzetten, waaronder mobiele internetdiensten, maar dit gebruik moet samen kunnen gaan met de broadcastbehoeften. Na de WRC 2015 was het uitgangspunt nog dat die band tot slechts 2023 ongewijzigd zou blijven. Op dit punt is dus winst behaald.

*De band van 694-790 Mhz moet nog steeds vanaf 2020 vrij gemaakt worden voor mobiel internet. Er wordt nu echter een verlenging van twee jaar tot 2022 mogelijk indien een lidstaat niet in staat is om aan de deadline te voldoen. Nederland zal de twee jaar respijt echter niet  gaan gebruiken. Binnenkort is al de veiling van de 700 MHz-band die vooral ingezet zal gaan worden voor 5G. De inschatting is dat 5G in Nederland al tussen 2018 en 2020 wordt geïmplementeerd. Hierdoor moeten we er rekening mee houden dat ongestoord PMSE-gebruik op die band al voor 2020 niet meer mogelijk is.

* Uiterlijk in juni 2018 moeten alle lidstaten een nationaal stappenplan klaar hebben.

*De definitieve tekst verwerpt het idee om ‘downlink-only’ toegang aan de mobiele operators in de banden onder 700 MHz te geven, zoals oorspronkelijk door de Europese Commissie was voorgesteld. Deze aanpak zou grote invloed hebben op het gebruik van draadloze microfoons, die dan niet langer gegarandeerd storingsvrij zouden kunnen werken.

*De EU biedt de lidstaten de mogelijkheid om op grond van de Europese regels voor staatssteun financiële compensatie aan eindgebruikers te verstrekken.

Dit voorgenomen besluit creëert rechtszekerheid en voorspelbaarheid. Hierdoor kan de PMSE-sector weer investeringen in draadloze microfoonapparatuur plannen, rekening houdend met de hierboven vermelde data. In maart 2017 wordt hierover plenair in het Europees Parlement gestemd. In mei zal het besluit worden bekrachtigd.

 

MINIMUMEISEN BENODIGDE BANDBREEDTES

De Radio Spectrum Policy Group (RSPG), een belangrijk adviesorgaan van de EU, is bezig een advies op te stellen over een langetermijnstrategie voor de vereisten van het toekomstige PMSE-spectrum. Het zal rekening houden met de groeiende behoefte aan het delen van spectrum en het zal strategische keuzes benoemen. Het toepassingsgebied is zowel audio als video PMSE. Het advies zal naar verwachting een ‘roadmap’ met de uitgangspunten en best practice-benaderingen omvatten.

In het kader van dat advies geven wij de RSPG de volgende minimumeisen mee: een reguliere opnamedag in stad of studio vraagt makkelijk 72 MHz aan PMSE-toepassingen op verschillende locaties. Zodra er een wat groter televisieprogramma wordt opgenomen of een evenement staat, is al snel 150 MHz nodig op verschillende locaties. En bij een groot evenement kan 250 tot 300 MHz nodig zijn.

Voor het hele land hebben we dan ook geformuleerd:

-36 MHz beschikbaar op elke plek;

-72 MHz beschikbaar op  locaties waar mensen bij elkaar komen;

-144 MHz beschikbaar in studio’s en evenementenlocaties;

-Er is meer spectrum nodig voor bijzondere gebeurtenissen: indicatief 250 MHz.

 

ONDERZOEK DIGITALISERING  DRAADLOZE MICROFOONS

In opdracht van Agentschap Telecom gaat Stratix de komende maanden de (on)mogelijkheden van digitalisering  van draadloze microfoons onderzoeken. Een belangrijke vraag in dit onderzoek is of digitalisering ook kan leiden tot besparingen in het gebruik van spectrum, met name bij grote evenementen. De resultaten worden in juni van dit jaar verwacht. In de volgende nieuwsbrief zullen wij daar uitgebreid aandacht aan besteden.

 

NIEUWE WEBSITE

De nieuwe website van PMSE Nederland is online! Er is veel ten goede veranderd. Alle teksten zijn geactualiseerd, het nieuwsgedeelte is uitgebreid met internationaal nieuws en bovenal is de website veel overzichtelijker dan voorheen met een heldere uitleg over het belang van de PMSE en informatie over hete hangijzers. De website is nu nog een work in progress: we zijn bezig deze verder te vullen. Als u foto’s, documenten of andere bestanden heeft die van belang zijn voor de PMSE-sector dan kunt u die naar info@pmse.nl mailen. En natuurlijk zijn wij ook op Facebook actief. Daar vindt het actuele nieuws en kunt u uw vragen stellen.

 

Word lid van de PMSE!

De PMSE heeft de afgelopen jaren door overleg, lobby en publiciteit dingen voor elkaar gekregen die anders nooit gelukt zouden zijn. Dit blijft ook nu hard nodig! De PMSE legt bij de overheid alleen gewicht in de schaal dankzij de leden! Daarom is het belangrijk dat u lid van onze vereniging bent. Nog geen lid? Meld u dan nu aan! Kijk voor meer informatie bij http://pmse.nl/lidmaatschap/ . Daar vindt u de contributieregeling, de ledenlijst en kunt u het inschrijfformulier downloaden.

PMSE Nieuwsbrief november 2016

INHOUD

 • Overzichtsdocumenten PMSE
 • Belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van PMSE-audio
 • Alternatieve audiofrequenties buiten band IV/V
 • Ander nieuws op het gebied van PMSE-audiofrequenties
 • Belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van PMSE-video
 • ALV en themadag op 1 december 2016
 • Wat is en doet de Nederlandse PMSE?

OVERZICHTSDOCUMENTEN PMSE

De PMSE heeft een tweetal ‘marsroutes’ gepubliceerd waarin recente en (mogelijk) toekomstige ontwikkelingen op het gebied van PMSE-audio en -video overzichtelijk op een rij staan. U vindt (klik) de teksten op Marsroute video  en Marsroute audio. In de nieuwsberichten hieronder worden kort en bondig de hoofdlijnen uit de doeken gedaan.

BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN PMSE-AUDIO

Er is de afgelopen tijd weer veel gebeurd op audiofrequentiegebied. Hier hebben wij de belangrijkste ontwikkelingen onder elkaar gezet, zodat u het overzicht behoudt. Het is dit keer een behoorlijk technisch verhaal, begrijpelijk voor de specialisten, maar wat minder toegankelijk voor de minder ingevoerde lezer. Om wat meer ingevoerd te raken verwijzen wij graag naar de begrippenlijst, druk HIER.

Restruimte in band IV/V ongewijzigd tot februari 2017

De restruimte voor microfoons in de omroepband IV/V (470-790 MHz) zal in ieder geval tot 1/2/2017 ongewijzigd blijven. Vanaf 1/2/2017 zal opnieuw frequentiespectrum voor digitale ethertelevisie ter beschikking worden gesteld in de band 470-694 MHz. De beoogde veiling hiertoe heeft uiteindelijk niet plaats gehad, omdat er slechts een deelnemer over bleef, namelijk de huidige vergunninghouder KPN. KPN behoudt de vergunning.

Vrijmaken van de 700 MHz-band

De 700 MHz band zal uiterlijk per 1 januari 2020 beschikbaar komen voor mobiele communicatie. Na afloop van de huidige vergunningen voor DVB-T komt er een transitieperiode die loopt van 2017 tot januari 2020 waarin de 700 MHz daadwerkelijk wordt vrijgemaakt.

Kanalen 38, 39, 40, 41 beschermd voor PMSE-gebruik

Deze kanalen in de 600 MHz-range zijn zoveel mogelijk beschermd voor PMSE-gebruik ter compensatie van het wegvallen van het landelijke kanaal 63. Kanaal 38 (radioastronomie) is alleen via een vergunning beschikbaar.

Band III, wanneer eindigen vergunningen en volgen verlengingen?

PMSE-gebruik in band III (174 – 230 MHz) betreft vooral reportageverbindingen onder vergunning. De vergunningen voor digitale radio T-DAB van de huidige gebruikers LCO en NLCO/RPO eindigen op 31/8/2017. De vergunning van MTVNL eindigt op 31/1/2024. De minister van Economische Zaken is van plan om de commerciele radiovergunningen na 31/8/2017 voor vijf jaar te verlengen.

ALTERNATIEVE AUDIOFREQUENTIES BUITEN BAND IV/V

Zoals wij al eerder schreven zal er een lappendeken ontstaan aan oplossingen. Onderstaande frequenties zijn alternatieve toevoegingen aan die deken:

36,6-38,8 MHz: in Nederland zijn in delen van deze band draadloze microfoons toegestaan met een maximaal vermogen van 10 mW e.r.p..

195-202 MHz: dit is kanaal 8 in de omroepband III.

823-832 MHz: deze band, het grootste deel van de 800 MHz duplex gap, moet sinds 1/3/2015 in de hele EU beschikbaar zijn.

863-865 MHz: is al langer internationaal geharmoniseerd voor vergunningvrij gebruik van o.a. laagvermogen draadloze audioverbindingen zoals draadloze microfoons (max 10 mW e.r.p.).

1785-1805 MHz: met het besluit van de EC ten aanzien van harmonisatie van duplex gaps voor PMSE is de hele band 1785-1805 MHz binnen de EU geharmoniseerd voor het gebruik van draadloze microfoons. Sinds 1/3/2015 moet deze band in alle lidstaten beschikbaar zijn gemaakt.

2400-2483,5 MHz band: in deze geharmoniseerde frequentieband zijn verschillende vergunningvrije toepassingen waaronder het veelgebruikte WIFI. In deze band komen tegenwoordig steeds meer digitale draadloze microfoons voor die in de categorie algemene toepassing vallen en daarom een maximaal vermogen van 10 mW e.r.p. mogen hebben.

ANDER NIEUWS OP HET GEBIED VAN PMSE-AUDIOFREQUENTIES

Op het gebied van PMSE-audiofrequenties spelen ook de volgende andere onderwerpen:

960 – 1164 MHz: in het Verenigd Koninkrijk is een officieel statement uitgegeven waarin PMSE-gebruik voor audio in deze luchtvaartband onder vergunning en coördinatie wordt toegestaan. De mogelijkheden om deze band ook in Nederland voor PMSE te gebruiken zijn op dit moment in onderzoek.

1350-1400 MHz: de ECC heeft recent onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om deze band naast het bestaande gebruik (radioplaatsbepaling/Defensie) ook voor microfoons te gebruiken. Een lange-termijn-beschikbaarheid, harmonisatie of brede internationale acceptatie en implementatie voor PMSE van deze band is van belang om fabrikanten te doen investeren in de ontwikkeling van apparatuur.

1492-1518 MHz: in ITU regio 1, dus ook in Europa, is deze band tijdens WRC 2015 geïdentificeerd voor IMT (mobiel breedband). PMSE-toepassingen zijn in die situatie vrijwel uitgesloten.

1518-1525 MHz: deze band is in Nederland primair toegewezen aan Defensie en mobiele satellietverbindingen en is bij de ECC in studie geweest voor wat betreft medegebruik door PMSE-audio. Het definitieve rapport is nog niet beschikbaar.

____________________________________________________________________

BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN PMSE-VIDEO

Het CEPT-rapport 51 van eind 2013 beschrijft een aantal kandidaat-banden voor toekomstig medegebruik van digitale camera’s. Hieronder staat de stand zaken met betrekking tot de mogelijke geschiktheid van die banden:

1900-1920 MHz / 2010-2025 MHz: bovenband komt beschikbaar voor PMSE-video

Er is een EC decision uitgegaan voor harmonisatie van de bovenliggende band 2010-2025 MHz voor het gebruik van PMSE-video. Alle lidstaten moeten deze band eind dit jaar beschikbaar stellen.

2300-2400 MHz: mandaat om onderzoek te doen

In Nederland is deze band van groot belang voor mobiele PMSE-videoverbindingen. Er zijn inmiddels al drie CEPT-rapporten gepubliceerd betreffende de technische aspecten van medegebruik van mobiel breedband. De EC heeft echter een definitief besluit uitgesteld om meer overleg te kunnen voeren en nog meer onderzoek te doen.

2700-2900 MHz: in Nederland vrijwel geen medegebruik mogelijk

De Europese studie naar toepassing van deze band is afgerond in juni 2016 en geeft aan dat gedeeld gebruik tussen de luchtvaart radarsystemen en PMSE-video onder bepaalde voorwaarden mogelijk is. In Nederland zal echter vrijwel geen medegebruik mogelijk zijn door de vele radars en de relatief korte onderlinge afstanden tussen de radars.

4400-5000 MHz: beperkt gebruik in ‘leenspectrum’ mogelijk

Deze band wordt gebruikt voor publieke taken en defensie en wordt niet geschikt geacht voor harmonisatie. In Nederland is beperkt gebruik wel mogelijk in de vorm van ‘leenspectrum’.

7-8 GHz: in praktijk al probleemloos gebruik voor PMSE-video

In Nederland is gebruik mogelijk in het deel 7140-7250 MHz. Er zijn verder geen studies uitgevoerd naar de compatibiliteit tussen PMSE-video en het bestaande gebruik in de 7/8 GHz banden, omdat er in de praktijk al sprake is van probleemloos gebruik.

 

ALV EN THEMADAG OP DONDERDAG 1 DECEMBER 2016

Op donderdag 1 december organiseert de PMSE haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en tevens themadag. Noteert u alvast deze datum in uw agenda! De stukken van de ALV en de locatie worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Op de themadag zullen diverse deskundigen u een zo helder inzicht pogen te geven in de lopende problematiek en de consequenties ervan voor de sector.

 

WORD LID VAN DE PMSE!

De PMSE heeft de afgelopen jaren door overleg, lobby en publiciteit dingen voor elkaar gekregen die anders nooit gelukt zouden zijn. Dit blijft ook nu hard nodig!

De PMSE legt bij de overheid alleen gewicht in de schaal dankzij de leden! Daarom is het belangrijk dat u lid van onze vereniging bent. Nog geen lid?

Meld u dan nu aan!

Dat kan via HIER. Daar vindt u ook de contributieregeling en onze ledenlijst.

PMSE Nieuwsbrief maart 2016

Inhoud:                         

 • Resultaat World Radio Conference I
 • Resultaat World Radio Conference II
 • Frequentiemanagement
 • Lid worden
 • Overzicht betrokken organisaties

 

RESULTAAT WORLD RADIO CONFERENCE I

Resultaat WRC:

694-790 MHz tot 2017 en 470-694 MHz tot 2023 beschikbaar

De World Radio Conference (WRC) van november 2015 was van cruciaal belang voor de verdeling van frequenties. De voor onze sector belangrijkste agendapunten waren het al dan niet toewijzen van de bandbreedtes 470 tot 694 MHz en 694 tot 790 MHz aan mobiele telecom. Het resultaat is gelukkig dat 470-694 MHz tot 2023 ongewijzigd blijft. De bandbreedte tussen 694 en 790 MHz blijft echter slechts tot 1 februari 2017 beschikbaar. Daarna zullen deze frequenties worden vrijgemaakt voor mobiele telecom.

Deze resultaten en meer nieuws meldde voorzitter van de PMSE, Willem Westermann, onlangs op de vakbeurs CUE2016. Het was exemplarisch voor onze problematiek dat aan het begin van de lezing de microfoon van Westermann herhaaldelijk stoorde en uiteindelijk uitviel. Deze bleek namelijk op de niet meer betrouwbare frequenties 806 en 807 MHz te zitten. Ook de metafoor die hij gebruikt van een frequentie-snelweg met steeds minder banen en alleen voorrang voor primaire gebruikers is treffend. Minder banen, minder asfalt en meer verkeer betekent filevorming en voor de secundaire gebruikers het zoeken naar sluiproutes.

De World Radio Conference (WRC) is van cruciaal belang voor de verdeling van frequenties. De belangrijkste concrete resultaten van de conferentie, die in november 2015 plaats had, was dat de frequenties van 694 tot 790 MHz tot 1 februari 2017 en van 470 tot 694 MHz tot 2023 ongewijzigd blijven. Daarna zullen ze worden vrijgemaakt voor mobiele telecom. De uitkomst betekent niet dat dat hele spectrum voor draadloze microfoons beschikbaar is – we blijven per slot van rekening secundaire gebruikers, maar wel dat de kanalen 39, 40 en 41 en ook in beperkte mate kanaal 38 (alle in de 600 MHz-range) beschikbaar zijn.

 

RESULTAAT WORLD RADIO CONFERENCE II

WRC: Pmse-sector mag voorstellen doen

Pure winst van de WRC was verder dat in de notulen is opgenomen dat de bandbreedtes ook worden toegewezen aan secundaire gebruikers, voor toepassingen op het gebied van ‘broadcast en programme making’. Het is een kleine overwinning om voor het eerst zo genoemd te worden. Er kunnen rechten aan ontleend worden. Voor de volgende WRC in 2019 kan de pmse-sector zelf voorstellen indienen.

Lappendeken

Toch kunnen we niet achterover gaan leunen. De problemen blijven nijpend. Op dit moment is slechts 50% beschikbaar ten opzichte van 2012. De verwachting voor 2020 is dat dan nog een minimale 10% beschikbaar zal zijn. En er komen zeker geen frequenties vrij: 2G, 3G blijven ook functioneren. In de UHF is nu nog meer dan 50% beschikbaar voor pmse-gebruik. Als die verloren gaat, waar het wel naar uitziet, wat is dan het alternatief? Volgens Willem Westermann is er geen allesomvattende oplossing mogelijk. In ieder geval is er in die situatie voor de apparatuur nog geen alternatief. Er zal een lappendeken van oplossingen komen die loopt van 29.7 MHz, wat niet ideaal is vanwege te lange antennes en te veel ruis, tot 2300-2400 MHz, de huidige camerafrequenties, of nog hoger.

 

FREQUENTIEMANAGEMENT

Frequentiemanager: het beroep van de toekomst

Ook Kees Heegstra sprak op de CUE over de schaarste aan frequenties en het management ervan. Kees oefent al jaren dit ‘beroep van de toekomst’ uit op Lowlands. Eenvoudig gezegd is dit het ordenen van frequenties, door er voor te zorgen dat ze elkaar gedurende de dag niet in de weg zitten. Bij Lowlands is dat een enorme klus: het gaat om 250 acts op 12 podia, circa 280 in ears en 163 zendmicrofoons. In theorie heeft het festival een bandbreedte van 350 MHz ter beschikking. Daarvan valt al een flink deel toe aan telecom, aan de reporters met wandelzenders, aan bijvoorbeeld Digitenne. Van die bandbreedte blijven er dus brokjes over. Om met de weinige beschikbare frequenties zo efficiënt mogelijk te werken is het noodzakelijk om precies in kaart te hebben wat wanneer moet aanstaan, waar de zenders staan en rekening te houden met de mobiele reporters. Als je dat niet goed afstemt kan de versterking van grote podia keihard binnenkomen op de middenpodia. Als Kees alle info van de acts en alle andere participanten binnen heeft, komt het wat makkelijker werk. Hij zet de gegevens in een database en vervolgens gaat een rekenprogramma aan de slag met het verdelen van de frequenties. Tijdens het festival zelf slaat de stress weer toe: 10-20% van de benodigde capaciteit komt pas op de dag zelf boven water. Dan moet er opnieuw gerekend worden en is Kees de hele dag frequenties aan het scannen en aan het bijstellen.

 

LID WORDEN VAN DE PMSE

Word lid van de PMSE!

De PMSE heeft de afgelopen jaren door overleg, lobby en publiciteit dingen voor elkaar gekregen die anders nooit gelukt zouden zijn. Dit blijft ook nu hard nodig!

De PMSE legt bij de overheid alleen gewicht in de schaal dankzij de leden! Daarom is het belangrijk dat u lid van onze vereniging bent. Nog geen lid?

Meld u dan nu aan! Dat kan via http://pmse.nl/lid-worden

De link naar onze contributieregeling: http://pmse.nl/contributieregeling

De link naar onze ledenlijst: http://pmse.nl/leden

 

OVERZICHT BETROKKEN ORGANISATIES

Overzicht betrokken organisaties:

Er is een woud aan verenigingen, instanties en andere stakeholders die nationaal en internationaal een rol spelen in de frequentieproblematiek. Hieronder volgt als reminder een kort overzicht.

*Agentschap Telecom: is in Nederland verantwoordelijk voor een Nationaal frequentieplan en frequentieregister. Hier vraag je voor bepaalde frequenties, bv kanaal 38,  een vergunning aan

http://www.agentschaptelecom.nl/

 *WRC (World Radio Conference): heeft om de 2 jaar plaats. Bij de editie van 2015 vergaderden circa 180 landen, 30 organisaties en 3876 over de wereldwijde verdeling van frequenties

http://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/Pages/default.aspx

*ITU: een gespecialiseerde organisatie van de VN, organiseert de WRC en bepaalt bijvoorbeeld de regio-indeling van de frequenties

https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx

*APWPT: internationale belangenvereniging voor draadloze technologie met veel praktische informatie over de stand van zaken in de aangesloten landen. Wij zijn als Nederlandse PMSE  lid van deze organisatie.

http://www.apwpt.org/

*DG Connect: orgaan van de Europese commissie die gaat over alle digitale technologie

https://ec.europa.eu/dgs/connect/en/content/dg-connect

 *CEPT: Pan-Europese organisatie die frequenties toewijst op Europees niveau – http://www.cept.org/:

 *ETSI: Pan-Europees instituut dat standaardisatie en harmonisatie nastreeft in de regelgeving op het gebied van onder andere draadloze systemen

http://www.etsi.org/

 

PMSE Nieuwsbrief januari 2015

Inhoud

 1. Handige app van Agentschap Telecom
 2. Stand van zaken UHF-frequenties
 3. EU harmoniseert 19 MHz plus 30 MHz
 4. Pilot met boekingssysteem voor reportagezenders en portofoons
 5. Activiteiten PMSE in 2015

 

1. Handige app van Agentschap Telecom

Op de website van Agentschap Telecom staat sinds kort een handige tool om vrije UHF-frequenties te vinden. Als je op de kaart klikt of rechtsboven een adres invult, dan verschijnen alle bruikbare frequenties op die plek. Door op het huis- of wolk-icoontje te klikken kun je zelfs onderscheid maken tussen binnenshuis en buitenshuis. Je kunt ook eerst de frequenties van je eigen apparatuur aanvinken, jouw lijstje verschijnt dan naast het kaartje met daaronder wat vrij is. Voor een setje tussen 654 en 670 MHz is bijvoorbeeld in Apeldoorn 16 MHz beschikbaar, in Amersfoort 8 MHz en in Hilversum 0 MHz. Je installeert de app op je smartphone door een snelkoppeling/favoriet als icoon op het startscherm te plaatsen, bij Android kan dat ook als “widget”. Heb je een GPS-lock, dan zie je op het kaartje meteen je eigen locatie plus de beschikbare frequenties. De app geeft inzicht in de huidige situatie in Nederland. Uitgaande van alle beschikbare UHF-frequenties tussen 470 en 832 MHZ, is in de randstad theoretisch vrijwel overal nog 200 MHz of meer aan bandbreedte beschikbaar. In Roermond en Sittard en op de waddeneilanden ligt dat eerder rond de 120 MHz. AT houdt in deze app rekening met de frequenties waarop digitale televisie opereert (in Nederland en omringende landen), maar waarschuwt dat de exacte positie van DVB-T-zenders kan afwijken van de gegevens waarover AT beschikt. Van de 800 MHz band is alleen de ruimte meegenomen die nog vrij is naast mobiel breedband internet (4G). Incidentele vergunningen worden niet in de data meegenomen.
www.agentschaptelecom.nl/microfoonbanden/ 

 

2. Zenderfrequenties, de stand van zaken

Op 25 november 2014 waren we te gast bij Omroep Flevoland voor een Themadag over zenderfrequenties, georganiseerd door de VPT in samenwerking met de PMSE. Behalve technici, distributeurs en facilitaire bedrijven waren ook Agentschap Telecom en het ministerie van Economische Zaken aanwezig. De vijftig aanwezigen kregen een overzicht van de huidige en toekomstige stand van zaken. Het verslag staat op www.pmse.nl.

 

Belangrijkste conclusies:

 • Het UHF-spectrum voor PMSE blijft ongewijzigd tot 2017.
 • Het beschikbare spectrum voor PMSE zal de komende tien jaar verder versnipperen. Frequentiemanagement en -planning worden nog veel belangrijker dan ze nu al zijn.
 • Er komt niet één technische innovatie die voor PMSE ‘alles oplost’. We moeten toe naar breedbandige, efficiënte en snel schakelende systemen. En ook goed kijken naar oplossingen buiten de UHF-band. “We moeten als sector wendbaar zijn”, zei Eric Pierens.
 • Waar mogelijk meesurfen op de technologische ontwikkeling, zoals bij Broadcast over IP.

 

3. Tijdspad UHF in Nederland:

 • Januari 2015, beschikbare frequenties
  • 470-556 MHz (kanalen 21-31)
  • 558-564 MHz (deel van kanaal 32)
  • 566-572 MHz (deel van kanaal 33)
  • 574-580 MHz (deel van kanaal 34)
  • 582-588 MHz (deel van kanaal 35)
  • 590-596 MHz (deel van kanaal 36)
  • 598-604 MHz (deel van kanaal 37)
  • 608-614 MHz (met vergunning, deel van kanaal 38)
  • 614-791 MHz (deel van kanaal 39-60)
  • 823-832 MHz (ongeveer kanaal 65)
 • Januari 2016

Officieel mag PMSE de 800 MHz-band (791 – 862 MHz) nog gebruiken tot 1 januari 2016, maar in deze band zijn de telecomproviders druk bezig om hun 4G-netwerken landelijk dekkend te maken. De kans dat dit werkt wordt steeds kleiner. Alleen de duplex center gap (823 – 832 MHz) blijft open voor PMSE, maar voor professioneel gebruik wordt dit niet geadviseerd.

 • Tussen 2017 en 2020

De 700 MHz band (694-790 MHz) vervalt voor PMSE op zijn vroegst in 2017 en op zijn laatst in 2020.

 • Tussen 2020 en 2030

De verwachting is dat op langere termijn het grootste deel van de UHF-band vrijgemaakt moet worden voor mobiel breedband internet.

 

3. Pilot met vergunningen voor wandelzenders en portofoons

Voor gebruik van reportagezenders en portofoons is in veel gevallen een vergunning nodig. Hiervoor geldt de tiendagenregel: tussen aanvraag en eerste gebruik moet tien dagen zitten. Dat kan beter, beseft men ook bij Agentschap Telecom. Men gaat dit jaar daarom een pilot uitvoeren met een boekingssysteem waarmee het verlenen van vergunningen aanzienlijk sneller zou kunnen. Dat vertelde Mark Kroon van AT tijdens de themadag op 25 november. De dagen van de tiendagenregel zijn dus wellicht geteld. De pilot gaat in eerste instantie het gebied van de 2300-2400 MHz bestrijken met de daar gebruikte draadloze cameraverbindingen. Afhankelijk van de bevindingen in 2015, kan verdere uitrol dan hopelijk in 2016 geschieden.

 

4. EU harmoniseert 19 MHz plus 30 MHz

In de Europese Unie zijn twee stukjes spectrum geharmoniseerd voor PMSE, namelijk 823 – 832 MHz en 1785 – 1805 MHz. Samen 19 MHz. Daarnaast is iedere lidstaat verplicht om 30 MHz voor PMSE vrij te maken. Elk land mag zelf bepalen welke frequenties dat zijn, dit hoeft dus niet in het UHF-gebied te liggen. Alle EU-lidstaten moeten deze regelgeving uiterlijk in maart 2015 invoeren. Professionele gebruikers zijn hier niet erg mee geholpen: de 19 MHz betreft duplex center gaps, zeer gevoelig voor storingen. De overige 30 MHz is misschien wel of misschien niet bruikbaar, en hoe dan ook sterk versnipperd.

 

5. Activiteiten PMSE in 2015

 • Presentatie door PMSE-voorzitter Willem Westermann op 15 januari voor een Nederlands en internationaal publiek tijdens Eurosonic Noorderslag.
 • Voortzetting van het overleg met AT en EZ. Begin 2015 publiceren Agentschap Telecom en EZ hun beleidsvoornemen voor de UHF-band.
 • Actieve voorbereiding van de World Radio Conference, najaar 2015 in Zwitserland. Namens PMSE neemt Kees Knepper deel aan de landelijke voorbereiding op deze conferentie. Tijdens de WRC2015 worden besluiten genomen over de toekomst van de UHF-band.