Nieuwsbrief april 2017

PMSE-nieuwsbrief april 2017

Reacties of vragen? info@pmse.nl

Inhoud

  • Doe mee met de LSA-pilot
  • Pearle lobbyt voor PMSE
  • Minimumeisen benodigde bandbreedtes
  • Onderzoek digitalisering draadloze microfoons
  • Nieuwe website
  • Word lid van de PMSE

DOE MEE MET DE LSA-Pilot

Aan: de leden van PMSE die zich bezighouden met draadbare camera’s in het frequentiegebied 2300-2400 MHz; en aan alle andere betrokkenen die dat ook doen.

Er loopt momenteel een proef, waarbij Agentschap Telecom een boekingssysteem heeft ingezet. De gebruikte afkorting is LSA: Licence shared access. Doel is 1/ het boekingssysteem te testen en 2/ door contact met gebruikers het systeem verder te ontwikkelen.

Nu is er wat raars aan de hand. Uit de update die wij ontvangen over dit project blijkt het aantal deelnemers en het aantal reserveringen sterk achter te blijven bij de verwachtingen.

MAAR: er zijn naar onze inschatting ongeveer 100 gebruikers. En er is naar ons idee veel meer cameragebruik met draadloze verbindingen dan uit de cijfers blijkt. Meedoen met de pilot kost geen geld en is wel heel belangrijk om te laten zien dat we het betreffende frequentiegebied (2300-2400 MHz) keihard nodig hebben. Teveel gebruikers doen dus blijkbaar niet mee. En helpen zo met het mogelijk verliezen van deze frequentieband, waar helaas ook mobiele telecomproviders grip op willen krijgen.

We zien graag dat dit verandert, doet u vanaf nu wel mee?

Wilt u meer informatie?

  • Informatie over de LSA pilot vindt u op de website van Agentschap Telecom: HIER
  • Heeft u vragen of suggesties naar aanleiding van deze update of over het gebruik van het boekingssysteem of de pilot, dan kunt u contact opnemen via de feedback optie in het boekingssysteem of via e-mail: lsapilot@agentschaptelecom.nl

 

PEARLE LOBBYT voor PMSE

Tijdens de World Radio Conference (WRC) van november 2015 is vastgelegd dat bandbreedtes ook kunnen worden toegewezen aan secundaire gebruikers voor toepassingen op het gebied van ‘broadcast en programme making’. Dat was een kleine overwinning die nu al resultaten begint op te leveren. PMSE Nederland heeft Pearle – de Europese Federatie voor podiumkunstorganisaties die alles bij elkaar 7000 theaters en podiumkunstorganisaties in alle disciplines vertegenwoordigd – de input geleverd om stevig te lobbyen voor betere afspraken over de bandbreedte van 470–790 Mhz. De situatie is nog steeds niet rooskleurig maar ziet er na deze gezamenlijke inspanningen wel beter uit dan direct na de WRC was te voorzien.

*bij de bandbreedte van 470-694 Mhz blijft de PMSE-sector tot ten minste 2030 prioriteit houden. De EU-lidstaten kunnen dit frequentiegebied voor andere doelen inzetten, waaronder mobiele internetdiensten, maar dit gebruik moet samen kunnen gaan met de broadcastbehoeften. Na de WRC 2015 was het uitgangspunt nog dat die band tot slechts 2023 ongewijzigd zou blijven. Op dit punt is dus winst behaald.

*De band van 694-790 Mhz moet nog steeds vanaf 2020 vrij gemaakt worden voor mobiel internet. Er wordt nu echter een verlenging van twee jaar tot 2022 mogelijk indien een lidstaat niet in staat is om aan de deadline te voldoen. Nederland zal de twee jaar respijt echter niet  gaan gebruiken. Binnenkort is al de veiling van de 700 MHz-band die vooral ingezet zal gaan worden voor 5G. De inschatting is dat 5G in Nederland al tussen 2018 en 2020 wordt geïmplementeerd. Hierdoor moeten we er rekening mee houden dat ongestoord PMSE-gebruik op die band al voor 2020 niet meer mogelijk is.

* Uiterlijk in juni 2018 moeten alle lidstaten een nationaal stappenplan klaar hebben.

*De definitieve tekst verwerpt het idee om ‘downlink-only’ toegang aan de mobiele operators in de banden onder 700 MHz te geven, zoals oorspronkelijk door de Europese Commissie was voorgesteld. Deze aanpak zou grote invloed hebben op het gebruik van draadloze microfoons, die dan niet langer gegarandeerd storingsvrij zouden kunnen werken.

*De EU biedt de lidstaten de mogelijkheid om op grond van de Europese regels voor staatssteun financiële compensatie aan eindgebruikers te verstrekken.

Dit voorgenomen besluit creëert rechtszekerheid en voorspelbaarheid. Hierdoor kan de PMSE-sector weer investeringen in draadloze microfoonapparatuur plannen, rekening houdend met de hierboven vermelde data. In maart 2017 wordt hierover plenair in het Europees Parlement gestemd. In mei zal het besluit worden bekrachtigd.

 

MINIMUMEISEN BENODIGDE BANDBREEDTES

De Radio Spectrum Policy Group (RSPG), een belangrijk adviesorgaan van de EU, is bezig een advies op te stellen over een langetermijnstrategie voor de vereisten van het toekomstige PMSE-spectrum. Het zal rekening houden met de groeiende behoefte aan het delen van spectrum en het zal strategische keuzes benoemen. Het toepassingsgebied is zowel audio als video PMSE. Het advies zal naar verwachting een ‘roadmap’ met de uitgangspunten en best practice-benaderingen omvatten.

In het kader van dat advies geven wij de RSPG de volgende minimumeisen mee: een reguliere opnamedag in stad of studio vraagt makkelijk 72 MHz aan PMSE-toepassingen op verschillende locaties. Zodra er een wat groter televisieprogramma wordt opgenomen of een evenement staat, is al snel 150 MHz nodig op verschillende locaties. En bij een groot evenement kan 250 tot 300 MHz nodig zijn.

Voor het hele land hebben we dan ook geformuleerd:

-36 MHz beschikbaar op elke plek;

-72 MHz beschikbaar op  locaties waar mensen bij elkaar komen;

-144 MHz beschikbaar in studio’s en evenementenlocaties;

-Er is meer spectrum nodig voor bijzondere gebeurtenissen: indicatief 250 MHz.

 

ONDERZOEK DIGITALISERING  DRAADLOZE MICROFOONS

In opdracht van Agentschap Telecom gaat Stratix de komende maanden de (on)mogelijkheden van digitalisering  van draadloze microfoons onderzoeken. Een belangrijke vraag in dit onderzoek is of digitalisering ook kan leiden tot besparingen in het gebruik van spectrum, met name bij grote evenementen. De resultaten worden in juni van dit jaar verwacht. In de volgende nieuwsbrief zullen wij daar uitgebreid aandacht aan besteden.

 

NIEUWE WEBSITE

De nieuwe website van PMSE Nederland is online! Er is veel ten goede veranderd. Alle teksten zijn geactualiseerd, het nieuwsgedeelte is uitgebreid met internationaal nieuws en bovenal is de website veel overzichtelijker dan voorheen met een heldere uitleg over het belang van de PMSE en informatie over hete hangijzers. De website is nu nog een work in progress: we zijn bezig deze verder te vullen. Als u foto’s, documenten of andere bestanden heeft die van belang zijn voor de PMSE-sector dan kunt u die naar info@pmse.nl mailen. En natuurlijk zijn wij ook op Facebook actief. Daar vindt het actuele nieuws en kunt u uw vragen stellen.

 

Word lid van de PMSE!

De PMSE heeft de afgelopen jaren door overleg, lobby en publiciteit dingen voor elkaar gekregen die anders nooit gelukt zouden zijn. Dit blijft ook nu hard nodig! De PMSE legt bij de overheid alleen gewicht in de schaal dankzij de leden! Daarom is het belangrijk dat u lid van onze vereniging bent. Nog geen lid? Meld u dan nu aan! Kijk voor meer informatie bij https://pmse.nl/lidmaatschap/ . Daar vindt u de contributieregeling, de ledenlijst en kunt u het inschrijfformulier downloaden.