Algemene leden vergadering

Activiteitenoverzicht PMSE 2021-2022

Uitgangspunten PMSE

De leden van PMSE volgen vanuit hun uiteenlopende rollen binnen de Nederlandse professionele broadcast- & entertainmentindustrie al jaren de ontwikkelingen rond het frequentiebeleid voor draadloze toepassingen (denk aan microfoons, intercoms, in-ears, reportagezenders, camera’s, portofoons en andere essentiële productiemiddelen).

Draadloze (audio- en video-) verbindingen voor producties zijn afhankelijk van frequentieruimte. Helaas is frequentiespectrum schaars en niet ‘oprekbaar’, zodat nieuwe technieken vrijwel altijd ten koste gaan van bestaande gebruikers. Grote marktpartijen waaronder Google, Microsoft, Dell, Philips en anderen zien enorme potentie in diverse nieuwe mobiele toepassingen voor de consument, waarvoor echter wel frequentiespectrum nodig is. De huidige beschikbare frequentieruimte voor draadloze verbindingen voor productie heeft de warme belangstelling van onder meer genoemde marktgiganten om deze grootschalig voor consumententoepassingen te gaan exploiteren. De overheid gaat in basis uit van de hoogste bieder voor delen van het spectrum, waarmee bij uitblijven van initiatieven vanuit onze entertainment branche, het gebruik van draadloze microfoons, intercoms, reportagezenders, et cetera in de komende jaren mogelijk ernstig wordt beperkt, zo niet onmogelijk wordt.

De Nederlandse theater-, omroep, film- en special events industrie (PMSE: Program Making & Special Events) biedt in Nederland werk aan tienduizenden mensen en produceert dagelijks honderden TV programma’s, theatervoorstellingen, radio-uitzendingen en special events voor de gehele Nederlandse bevolking. De sociale en economische belangen op dit gebied worden echter niet behartigd richting overheid en dreigen daarmee stilzwijgend te vergaan! De PMSE streeft ernaar frequentieruimte van voldoende kwantiteit en kwaliteit veilig te stellen om theater-, omroep, film- en special events-producties ook in de nabije toekomst te kunnen blijven realiseren. De PMSE is van mening dat daarvoor een breed gedragen samenwerking van alle belanghebbenden welke zich richting overheid inzet, noodzakelijk is.

Kunnen acteurs, presentatoren, artiesten en technici weer ‘aan een draadje’? We moeten de overheid duidelijk maken dat musicals, tv-programma’s, sportevenementen, live concerten niet meer, of slechts ingrijpend aangepast kunnen worden uitgevoerd met alle sociale, culturele en economische gevolgen van dien, mochten we onvoldoende frequentieruimte overhouden. We moeten duidelijk maken dat het benodigde spectrum in dit geval niet zondermeer aan de hoogste bieder kan of mag worden toegewezen. Dit probleem gaat niet worden opgelost met nieuwe technieken zoals digitale draadloze microfoons, de voorgestelde verhuizing naar geheel andere frequentiebanden of op andere wijze ‘door de leverancier’.

Ook in onder andere Engeland (BEIRG) en Amerika (MIC) hebben tv- en theaterproducten, fabrikanten, facilitaire bedrijven en anderen de handen ineengeslagen en zijn soms resultaten bereikt.

De PMSE blijft hard nodig

De PMSE heeft de afgelopen jaren door overleg, lobby en publiciteit dingen voor elkaar gekregen die anders nooit gelukt zouden zijn. Dit blijft ook nu hard nodig!

1. We moeten blijven volgen hoe alles wat verzonnen wordt precies zal uitwerken voor PMSE.

2. Internationaal is de lobby voor een derde Digitaal Dividend al volop aan de gang. De providers van mobiel breedband claimen feitelijk de hele UHF-TV band. Nederland heeft zijn positie hierin nog niet bepaald, daar moeten we nu al bovenop zitten.

3. De nieuwe technologie Cognitive Radio vormt een grote bedreiging voor het storingsvrij werken van PMSE-apparatuur. Denk aan WLAN-achtige producten (eventueel aanwezig in nieuwe mobieltjes) die een privé-netwerkje kunnen maken op juist de frequenties die nu worden gebruikt door draadloze microfoons. Deze producten worden aangeduid als White Space Devices of Cognitive Radio Systems. De PMSE-sector moet rond dit onderwerp voor zijn belangen opkomen.

4. Het contact met Agentschap Telecom moet worden voortgezet.

De PMSE legt bij de overheid alleen gewicht in de schaal dankzij de leden! Daarom is het belangrijk dat velen lid zijn. 

Ledenaantal vereniging PMSE

JaarAantal leden
200943
201051
201147
201246
201345
201443
201543
201639
201739
201840
201939
202038
202138
202237

Lidmaatschap van PMSE bij derden

 • De PMSE is lid van de APWPT: Association of Professional Wireless Production Technology

www.apwpt.org

Bestuur van de vereniging

Het bestuur van  PMSE bestaat uit

 • Voorzitter – Willem Westermann (VVEM)
 • Secretaris – Roland Mattijsen (Audio Electronics Mattijsen)
 • Penningmeester – Eric Pierens (NEP Worldwide)
 • Bestuurslid – Vincent Laroo (AT5, Stichting RPO)
 • Bestuurslid – Kees Knepper (EMG)
 • Bestuurslid – Rene Stevens (HFPrints)
 • Bestuurslid – Sjoerd Wierda (Audio Acoustics)
 • Bestuurslid (plaatsvervangend)  – Hans-Willem Geitz (EMG)
 • Bestuurslid – Luc van den Berkmortel (Parkstad Limburg Theaters)

Wij danken hen voor hun betrokkenheid en inzet!

Bestuursvergaderingen

Het bestuur van de PMSE heeft in 2022 zeven keer vergaderd. Gebleken is dat soms vergaderen via Teams beter uitkwam, soms live.

 • 12 januari 2022
 • 9 februari 2022
 • 9 maart 2022
 • 20 april 2022
 • 8 juni 2022
 • 29 september 2022
 • 2 november 2022

Overleg met ministerie van EZK / Agentschap Telecom en overige belangenbehartigingsactiviteiten

De Technische Commissie en het bestuur van de PMSE  hebben in 2022 drie keer regulier overleg gevoerd met Agentschap Telecom en het ministerie van EZK. In de vergadering in het najaar is wat discussie ontstaan; het overleg wordt met enige extra werkafspraken voortgezet.

 • 16 maart 2022
 • 29 juni 2022 
 • 12 oktober 2022

Er is in februari en maart extra overleg geweest met EZK om “input te verzamelen over het gezichtspunt vanuit PMSE perspectief over een mogelijke herbestemming van de UHF band”.

Er heeft opnieuw overleg plaatsgevonden tussen de PMSE en het Ministerie van EZK over de ingediende claim. Deze is, vrij rechtlijnig, afgewezen.

EZK heeft aangeboden meer mee te denken over coördinatieoplossingen. Een mogelijke samenwerking in het Mediapark in Hilversum gaat niet door. Wellicht zal in latere jaren wel een pilot gestart worden.

PMSE geeft haar mening in Openbare Raadplegingen, uitgevoerd door de Europese Commissie in Brussel.

Bestuurslid Eric Pierens heeft vele nationale en internationale werkgroep-vergaderingen bijgewoond.

Namens alle leden heeft het bestuur enige keren gereageerd op overheidsconsultaties.

De PMSE is door bestuursleden Kees Knepper en Hans-Willem Geitz vertegenwoordigd bij de NVC, de voorbereidingscommissie van de World Radio Conference 2023.

Bestuurslid Kees Knepper heeft de APWPT vergaderingen gevolgd.

Sinds 2020 is er een Werkgroep 5G. Drie PMSE-leden volgen onder coördinatie van Frank Molenaar namens ons de ontwikkelingen.

In het nieuws: Nieuwsbrieven en Facebook

Facebook

November 2019November 2020November 2021November 2022
541 volgers592 volgers617 volgers618 volgers

Een posting wordt in het algemeen door twee à driehonderd personen bekeken. Een uitschieter was de uitnodiging voor de ALV-Themamiddag; die is door 1474 personen bekeken.

Nieuwsbrieven                                                                                                   

In 2022 is er (nog) geen Nieuwsbrief verschenen.

De Nieuwsbrieven zijn voor en van de leden van de PMSE, dus input vanuit de leden is van harte welkom!

Uitnodiging ALV en themamiddag 2019

Het verslag van deze dag vindt u HIER!

Op maandag 25 november 2019 wordt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de PMSE gehouden. Dit jaar zijn we te gast bij Theater Santbergen, Noorderweg 2-4, 1221 AA in Hilversum.
De ALV zal gehouden worden in de ochtend, in de middag wordt er een themamiddag PMSE georganiseerd in samenwerking met de VPT (Vereniging voor Podiumtechnologie).
Deelnemen aan deze themamiddag is kosteloos; aanmelden betekent wel dat we verwachten dat je komt.

Het programma zal er als volgt uit zien:
Inloop                                  11.00 uur.
ALV                                    11.30 uur.
Lunch                               12.30 uur.
Themamiddag in samenwerking met de VPT 13.30 uur.
Borrel                 16.30 uur.

De themamiddag (hierbij zullen ook leden van de VPT aanschuiven) zal o.a. bestaan uit presentaties over:
• Frequentie-coördinatie is nodig!
• 5G: een bedreiging of een kans?
• Restruimte: wat is er nog voor ons gebruik?
• Video-toepassingen.
• Nieuws uit de internationale wandelgangen van de World Radio Conference.

De agenda voor de ALV krijgt u in een later stadium toegezonden, het financiële jaarverslag en het activiteitenoverzicht worden ter vergadering uitgereikt.

Aanmelden, ook voor de themamiddag, kan (graag z.s.m.) via info@pmse.nl.

Bericht Algemene leden vergadering

Elk jaar houden we de zogenaamde Jaarvergadering, meestal in oktober of november. Naast de reguliere vergaderzaken (als jaarverslag, financieel verslag) behandelen we de inhoudelijke voortgang van de PMSE-onderwerpen. Meestal koppelen we de ALV aan een excursie of themadag, waarbij ook niet-leden vaak van harte welkom zijn.