Bericht Algemene leden vergadering

Elk jaar houden we de zogenaamde Jaarvergadering, meestal in oktober of november. Naast de reguliere vergaderzaken (als jaarverslag, financieel verslag) behandelen we de inhoudelijke voortgang van de PMSE-onderwerpen. Meestal koppelen we de ALV aan een excursie of themadag, waarbij ook niet-leden vaak van harte welkom zijn.