PMSE Nieuwsbrief maart 2016

Inhoud:                         

  • Resultaat World Radio Conference I
  • Resultaat World Radio Conference II
  • Frequentiemanagement
  • Lid worden
  • Overzicht betrokken organisaties

 

RESULTAAT WORLD RADIO CONFERENCE I

Resultaat WRC:

694-790 MHz tot 2017 en 470-694 MHz tot 2023 beschikbaar

De World Radio Conference (WRC) van november 2015 was van cruciaal belang voor de verdeling van frequenties. De voor onze sector belangrijkste agendapunten waren het al dan niet toewijzen van de bandbreedtes 470 tot 694 MHz en 694 tot 790 MHz aan mobiele telecom. Het resultaat is gelukkig dat 470-694 MHz tot 2023 ongewijzigd blijft. De bandbreedte tussen 694 en 790 MHz blijft echter slechts tot 1 februari 2017 beschikbaar. Daarna zullen deze frequenties worden vrijgemaakt voor mobiele telecom.

Deze resultaten en meer nieuws meldde voorzitter van de PMSE, Willem Westermann, onlangs op de vakbeurs CUE2016. Het was exemplarisch voor onze problematiek dat aan het begin van de lezing de microfoon van Westermann herhaaldelijk stoorde en uiteindelijk uitviel. Deze bleek namelijk op de niet meer betrouwbare frequenties 806 en 807 MHz te zitten. Ook de metafoor die hij gebruikt van een frequentie-snelweg met steeds minder banen en alleen voorrang voor primaire gebruikers is treffend. Minder banen, minder asfalt en meer verkeer betekent filevorming en voor de secundaire gebruikers het zoeken naar sluiproutes.

De World Radio Conference (WRC) is van cruciaal belang voor de verdeling van frequenties. De belangrijkste concrete resultaten van de conferentie, die in november 2015 plaats had, was dat de frequenties van 694 tot 790 MHz tot 1 februari 2017 en van 470 tot 694 MHz tot 2023 ongewijzigd blijven. Daarna zullen ze worden vrijgemaakt voor mobiele telecom. De uitkomst betekent niet dat dat hele spectrum voor draadloze microfoons beschikbaar is – we blijven per slot van rekening secundaire gebruikers, maar wel dat de kanalen 39, 40 en 41 en ook in beperkte mate kanaal 38 (alle in de 600 MHz-range) beschikbaar zijn.

 

RESULTAAT WORLD RADIO CONFERENCE II

WRC: Pmse-sector mag voorstellen doen

Pure winst van de WRC was verder dat in de notulen is opgenomen dat de bandbreedtes ook worden toegewezen aan secundaire gebruikers, voor toepassingen op het gebied van ‘broadcast en programme making’. Het is een kleine overwinning om voor het eerst zo genoemd te worden. Er kunnen rechten aan ontleend worden. Voor de volgende WRC in 2019 kan de pmse-sector zelf voorstellen indienen.

Lappendeken

Toch kunnen we niet achterover gaan leunen. De problemen blijven nijpend. Op dit moment is slechts 50% beschikbaar ten opzichte van 2012. De verwachting voor 2020 is dat dan nog een minimale 10% beschikbaar zal zijn. En er komen zeker geen frequenties vrij: 2G, 3G blijven ook functioneren. In de UHF is nu nog meer dan 50% beschikbaar voor pmse-gebruik. Als die verloren gaat, waar het wel naar uitziet, wat is dan het alternatief? Volgens Willem Westermann is er geen allesomvattende oplossing mogelijk. In ieder geval is er in die situatie voor de apparatuur nog geen alternatief. Er zal een lappendeken van oplossingen komen die loopt van 29.7 MHz, wat niet ideaal is vanwege te lange antennes en te veel ruis, tot 2300-2400 MHz, de huidige camerafrequenties, of nog hoger.

 

FREQUENTIEMANAGEMENT

Frequentiemanager: het beroep van de toekomst

Ook Kees Heegstra sprak op de CUE over de schaarste aan frequenties en het management ervan. Kees oefent al jaren dit ‘beroep van de toekomst’ uit op Lowlands. Eenvoudig gezegd is dit het ordenen van frequenties, door er voor te zorgen dat ze elkaar gedurende de dag niet in de weg zitten. Bij Lowlands is dat een enorme klus: het gaat om 250 acts op 12 podia, circa 280 in ears en 163 zendmicrofoons. In theorie heeft het festival een bandbreedte van 350 MHz ter beschikking. Daarvan valt al een flink deel toe aan telecom, aan de reporters met wandelzenders, aan bijvoorbeeld Digitenne. Van die bandbreedte blijven er dus brokjes over. Om met de weinige beschikbare frequenties zo efficiënt mogelijk te werken is het noodzakelijk om precies in kaart te hebben wat wanneer moet aanstaan, waar de zenders staan en rekening te houden met de mobiele reporters. Als je dat niet goed afstemt kan de versterking van grote podia keihard binnenkomen op de middenpodia. Als Kees alle info van de acts en alle andere participanten binnen heeft, komt het wat makkelijker werk. Hij zet de gegevens in een database en vervolgens gaat een rekenprogramma aan de slag met het verdelen van de frequenties. Tijdens het festival zelf slaat de stress weer toe: 10-20% van de benodigde capaciteit komt pas op de dag zelf boven water. Dan moet er opnieuw gerekend worden en is Kees de hele dag frequenties aan het scannen en aan het bijstellen.

 

LID WORDEN VAN DE PMSE

Word lid van de PMSE!

De PMSE heeft de afgelopen jaren door overleg, lobby en publiciteit dingen voor elkaar gekregen die anders nooit gelukt zouden zijn. Dit blijft ook nu hard nodig!

De PMSE legt bij de overheid alleen gewicht in de schaal dankzij de leden! Daarom is het belangrijk dat u lid van onze vereniging bent. Nog geen lid?

Meld u dan nu aan! Dat kan via https://pmse.nl/lid-worden

De link naar onze contributieregeling: https://pmse.nl/contributieregeling

De link naar onze ledenlijst: https://pmse.nl/leden

 

OVERZICHT BETROKKEN ORGANISATIES

Overzicht betrokken organisaties:

Er is een woud aan verenigingen, instanties en andere stakeholders die nationaal en internationaal een rol spelen in de frequentieproblematiek. Hieronder volgt als reminder een kort overzicht.

*Agentschap Telecom: is in Nederland verantwoordelijk voor een Nationaal frequentieplan en frequentieregister. Hier vraag je voor bepaalde frequenties, bv kanaal 38,  een vergunning aan

http://www.agentschaptelecom.nl/

 *WRC (World Radio Conference): heeft om de 2 jaar plaats. Bij de editie van 2015 vergaderden circa 180 landen, 30 organisaties en 3876 over de wereldwijde verdeling van frequenties

http://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/Pages/default.aspx

*ITU: een gespecialiseerde organisatie van de VN, organiseert de WRC en bepaalt bijvoorbeeld de regio-indeling van de frequenties

https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx

*APWPT: internationale belangenvereniging voor draadloze technologie met veel praktische informatie over de stand van zaken in de aangesloten landen. Wij zijn als Nederlandse PMSE  lid van deze organisatie.

http://www.apwpt.org/

*DG Connect: orgaan van de Europese commissie die gaat over alle digitale technologie

https://ec.europa.eu/dgs/connect/en/content/dg-connect

 *CEPT: Pan-Europese organisatie die frequenties toewijst op Europees niveau – http://www.cept.org/:

 *ETSI: Pan-Europees instituut dat standaardisatie en harmonisatie nastreeft in de regelgeving op het gebied van onder andere draadloze systemen

http://www.etsi.org/